Billa

Billa er en småbarnsavdeling på Veelstoppen med plass til barn mellom null til tre år og åtte ansatte.

Billa er en småbarnsavdeling på Veelstoppen med plass til barn mellom null til tre år og åtte ansatte.

Billa er en småbarnsavdeling på Veelstoppen med plass til barn mellom null til tre år og åtte ansatte.

Ring Billa

0-3 år

Veelstoppen

Tlf.: 69 34 98 34
Adresse: Veelstoppen 4, 1634 Gamle Fredrikstad

Ring Billa

0-3 år

Veelstoppen

Adresse: Veelstoppen 4, 1634 Gamle Fredrikstad

Desk with keyboard and brown chair

Velkommen til Billa!

Vi ser virkelig fram til å følge denne gjengen gjennom deres første barnehageår. Det første året i barnehagen er et spennende år på mange måter, både for barna selv og ikke minst for foresatte. Det skjer veldig mye det første året i barnehagen. Barna går fra å være nye, utrygge og i nærhet til en trygg voksen, til å utforske på egenhånd, bygge vennskap og begynne å uttrykke sine behov både med tydelig kroppsspråk og med ord. Ettåringene skal oppleve trygghet, omsorg og nær tilknytning til de voksne.


Vår tilnærming er inspirert av Reggio Emilia-filosofien, som verdsetter barns medvirkning og tverrfaglig temaarbeid. Vi er dedikert til å følge barnas interesser, undre oss sammen med dem, og utforske verden slik at de kan vokse og lære på sin egen unike måte.

Våre 75 medarbeidere er her for å gi ditt barn den beste starten på livet.

2024 © Gråtass barnehage AS | Postadresse: Postboks 123, 1650 Sellebakk

Våre 75 medarbeidere er her for å gi ditt barn den beste starten på livet.

2024 © Gråtass barnehage AS | Postadresse: Postboks 123, 1650 Sellebakk

Våre 75 medarbeidere er her for å gi ditt barn den beste starten på livet.

2024 © Gråtass barnehage AS | Postadresse: Postboks 123, 1650 Sellebakk