Loppa
Loppa
Loppa
Marken
Marken
Marken
Larva
Larva
Larva
Gresshoppa
Gresshoppa
Gresshoppa
Humla
Humla
Humla
Mauren
Mauren
Mauren
Flua
Flua
Flua
Snegla
Snegla
Snegla
Edderkoppen
Edderkoppen
Edderkoppen
Myggen
Myggen
Myggen
Vepsen
Vepsen
Vepsen
Snegla
Snegla
Snegla

Velkommen til

Gråtass Barnehage

Barnehagen ble etablert i 2005 og har 12 avdelinger fordelt på fire enheter i Fredrikstad; Torp, Skjærviken, Fagen og Veelstoppen.

Oppslagstavle

Oppslagstavle

Oppslagstavle

Beskjeder fra administrasjonen

Beskjeder fra administrasjonen

Beskjeder fra administrasjonen

Gråtass barnehage = SMULA. S(kapende). M(odige). U(ndrende). L(ekende). A(nerkjennende). ​Gråtass barnehage har blitt en stor barnehage, men alle avdelingene samles rundt en felles visjon: sammen om en god barndom.

Visjonen skal prege både arbeidet med barna og samarbeidet med det enkelte hjem. For å kunne være med og skape vilkår for den gode barndom, arbeider vi etter en grunnleggende tro på at alle barn er unike og kommer til barnehagen med tanker, følelser og kunnskap som skal tillegges vekt i fellesskapet. 

Desk with keyboard and brown chair
Desk with keyboard and brown chair
Desk with keyboard and brown chair

Våre 75 medarbeidere er her for å gi ditt barn den beste starten på livet.

2024 © Gråtass barnehage AS | Postadresse: Postboks 123, 1650 Sellebakk. Webdesign: Page Black

Våre 75 medarbeidere er her for å gi ditt barn den beste starten på livet.

2024 © Gråtass barnehage AS | Postadresse: Postboks 123, 1650 Sellebakk.
Webdesign: Page Black

Våre 75 medarbeidere er her for å gi ditt barn den beste starten på livet.

2024 © Gråtass barnehage AS | Postadresse: Postboks 123, 1650 Sellebakk. Webdesign: Page Black