Gråtass Fagen


Larva - Flua


Gråtass Barnehage Fagen åpnet dørene 1. august 2010. Med sine romslige lyse lokaler, og en stor uteplass på naturtomt, innbyr barnehagen til lek og utforskning. I 2016 ble Fagen utvidet til to avdelinger. (En 0-3 års avdeling og en 3-6 års avdeling).

Barnehagen har fokus på verkstedstenkning og smågrupper, motorikk og sanseopplevelser. Vi lar oss inspirere av filosofien og den pedagogiske tilnærmingen som finnes i Reggio Emilia. Dette skal komme til syne i hvordan vi møter barna, hvordan vi jobber med tema og prosjekter, involvering av foresatte og måten vi strukturerer og organiserer hverdagene våre.

Vi har tilgang til minibuss og benytter oss i stor grad av turer i nærområdet.

Gråtass Barnehage Fagen åpnet dørene 1. august 2010. Med sine romslige lyse lokaler, og en stor uteplass på naturtomt, innbyr barnehagen til lek og utforskning. I 2016 ble Fagen utvidet til to avdelinger. (En 0-3 års avdeling og en 3-6 års avdeling).

Barnehagen har fokus på verkstedstenkning og smågrupper, motorikk og sanseopplevelser. Vi lar oss inspirere av filosofien og den pedagogiske tilnærmingen som finnes i Reggio Emilia. Dette skal komme til syne i hvordan vi møter barna, hvordan vi jobber med tema og prosjekter, involvering av foresatte og måten vi strukturerer og organiserer hverdagene våre.

Vi har tilgang til minibuss og benytter oss i stor grad av turer i nærområdet.

Gråtass Barnehage Fagen åpnet dørene 1. august 2010. Med sine romslige lyse lokaler, og en stor uteplass på naturtomt, innbyr barnehagen til lek og utforskning. I 2016 ble Fagen utvidet til to avdelinger. (En 0-3 års avdeling og en 3-6 års avdeling).

Barnehagen har fokus på verkstedstenkning og smågrupper, motorikk og sanseopplevelser. Vi lar oss inspirere av filosofien og den pedagogiske tilnærmingen som finnes i Reggio Emilia. Dette skal komme til syne i hvordan vi møter barna, hvordan vi jobber med tema og prosjekter, involvering av foresatte og måten vi strukturerer og organiserer hverdagene våre.

Vi har tilgang til minibuss og benytter oss i stor grad av turer i nærområdet.

Åpningstider

Mandag til fredag:
06.45 - 16.45

Barnehageåret begynner 1. august og avsluttes 31. juni.

Barnehagen holder stengt:

- Offisielle høytidsdager og helligdager
- Kl. 12:00 onsdag før skjærtorsdag

- Barnehagen har feriestengt i uke 28-29-30
- Planleggingsdager (totalt fem i året)

Åpningstider

Mandag til fredag:
06.45 - 16.45

Barnehageåret begynner 1. august og avsluttes 31. juni.

Barnehagen holder stengt:

- Offisielle høytidsdager og helligdager
- Kl. 12:00 onsdag før skjærtorsdag

- Barnehagen har feriestengt i uke 28-29-30
- Planleggingsdager (totalt fem i året)

Åpningstider

Mandag til fredag:
06.45 - 16.45

Barnehageåret begynner 1. august og avsluttes 31. juni.

Barnehagen holder stengt:

- Offisielle høytidsdager og helligdager
- Kl. 12:00 onsdag før skjærtorsdag

- Barnehagen har feriestengt i uke 28-29-30
- Planleggingsdager (totalt fem i året)

Priser

Foreldrebetaling og matservering.

Foreldrebetaling:

 • Vi følger makspriser som er fastsatt av Fredrikstad kommune og dermed blir foreldrebetalingen fastsatt i tråd med forskrift om foreldrebetaling

 • Betalingen skjer forskuddsvis innen den 1. i hver måned

 • Betalingen påløper for ubenyttet plass

 • Det betales for 11 måneder

Det gis søskenmoderasjon i tråd nasjonal ordning i beregning av reduksjon i foreldrebetalingen.

Barnehagepriser fra 1.1.2024

100% plass: Kr 3000,- 

Kostpenger inkluderer; frokost, lunsj, drikke og frukt. 

Kostpenger: Kr 500,-

Priser

Foreldrebetaling og matservering.

Foreldrebetaling:

 • Vi følger makspriser som er fastsatt av Fredrikstad kommune og dermed blir foreldrebetalingen fastsatt i tråd med forskrift om foreldrebetaling

 • Betalingen skjer forskuddsvis innen den 1. i hver måned

 • Betalingen påløper for ubenyttet plass

 • Det betales for 11 måneder

Det gis søskenmoderasjon i tråd nasjonal ordning i beregning av reduksjon i foreldrebetalingen.

Barnehagepriser fra 1.1.2024

100% plass: Kr 3000,- 

Kostpenger inkluderer; frokost, lunsj, drikke og frukt. 

Kostpenger: Kr 500,-

Priser

Foreldrebetaling og matservering.

Foreldrebetaling:

 • Vi følger makspriser som er fastsatt av Fredrikstad kommune og dermed blir foreldrebetalingen fastsatt i tråd med forskrift om foreldrebetaling

 • Betalingen skjer forskuddsvis innen den 1. i hver måned

 • Betalingen påløper for ubenyttet plass

 • Det betales for 11 måneder

Det gis søskenmoderasjon i tråd nasjonal ordning i beregning av reduksjon i foreldrebetalingen.

Barnehagepriser fra 1.1.2024

100% plass: Kr 3000,- 

Kostpenger inkluderer; frokost, lunsj, drikke og frukt. 

Kostpenger: Kr 500,-

Opptak

Opptakskriterier for Gråtass barnehage etter kapittel 4.1 i vedtektene:

1. Barn med prioritet etter § 18 i barnehageloven: Barn med funksjonshemming skal ha prioritet ved opptak, dersom barnet etter en sakkyndig vurdering er funnet å kunne ha nytte av opphold i barnehage. Den sakkyndige vurderingen skal foretas i samarbeid med den eller de som har foreldreansvaret.​ Den eller de som har foreldreansvaret avgjør endelig om barnet kan ha nytte av oppholdet.

Kommunen har ansvaret for at barn med funksjonshemming får plass i barnehage.
​ 
Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §| 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd.

Se forskriftene til barnehageloven for lovinnhold. 
Dokumentasjon: Vedtak fra barnevernet

2. Barn til ansatte ved Gråtass barnehage

3. Søsken av barn som har plass i Gråtass Barnehage

4. Overflytting fra andre Gråtass Barnehager

5. Nærmiljøet. Fordeling av plasser skjer ved avstand til barnehagen samt ut ifra hvilken aldersgruppe vi har ledige plasser til

Opptak

Opptakskriterier for Gråtass barnehage etter kapittel 4.1 i vedtektene:

1. Barn med prioritet etter § 18 i barnehageloven: Barn med funksjonshemming skal ha prioritet ved opptak, dersom barnet etter en sakkyndig vurdering er funnet å kunne ha nytte av opphold i barnehage. Den sakkyndige vurderingen skal foretas i samarbeid med den eller de som har foreldreansvaret.​ Den eller de som har foreldreansvaret avgjør endelig om barnet kan ha nytte av oppholdet.

Kommunen har ansvaret for at barn med funksjonshemming får plass i barnehage.
​ 
Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §| 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd.

Se forskriftene til barnehageloven for lovinnhold. 
Dokumentasjon: Vedtak fra barnevernet

2. Barn til ansatte ved Gråtass barnehage

3. Søsken av barn som har plass i Gråtass Barnehage

4. Overflytting fra andre Gråtass Barnehager

5. Nærmiljøet. Fordeling av plasser skjer ved avstand til barnehagen samt ut ifra hvilken aldersgruppe vi har ledige plasser til

Opptak

Opptakskriterier for Gråtass barnehage etter kapittel 4.1 i vedtektene:

1. Barn med prioritet etter § 18 i barnehageloven: Barn med funksjonshemming skal ha prioritet ved opptak, dersom barnet etter en sakkyndig vurdering er funnet å kunne ha nytte av opphold i barnehage. Den sakkyndige vurderingen skal foretas i samarbeid med den eller de som har foreldreansvaret.​ Den eller de som har foreldreansvaret avgjør endelig om barnet kan ha nytte av oppholdet.

Kommunen har ansvaret for at barn med funksjonshemming får plass i barnehage.
​ 
Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §| 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd.

Se forskriftene til barnehageloven for lovinnhold. 
Dokumentasjon: Vedtak fra barnevernet

2. Barn til ansatte ved Gråtass barnehage

3. Søsken av barn som har plass i Gråtass Barnehage

4. Overflytting fra andre Gråtass Barnehager

5. Nærmiljøet. Fordeling av plasser skjer ved avstand til barnehagen samt ut ifra hvilken aldersgruppe vi har ledige plasser til

Teknisk

Barnehagen Består av to avdelinger og er den siste avdelingen som ble startet opp, i 2010. Storbarnsavdelingen holder til i de største lokalene i huset og et felles spiserom ligger sentralt i bygget. Det er stellerom og toaletter tilknyttet avdelingen og et lite grupperom. Småbarnsavdelingen holder til innenfor der det tidligere var scene og bakrom til scenen. Lokalene er lyse og innbydende og avdelingen er delt inn i ulike soner med ulikt innhold. Fagen har et balansert ventilasjonsanlegg for begge avdelingene. Uteområdet består av kupert terreng med integrert akesklie, det er masse plen med to huskestativ midt på og en stor sandkasse med sykkelbane rundt, samt lekestativ som gir utfordringer til alle aldersgrupper. Barnehagen har store trær som gir god skygge på de varmeste dagene.

Teknisk

Barnehagen Består av to avdelinger og er den siste avdelingen som ble startet opp, i 2010. Storbarnsavdelingen holder til i de største lokalene i huset og et felles spiserom ligger sentralt i bygget. Det er stellerom og toaletter tilknyttet avdelingen og et lite grupperom. Småbarnsavdelingen holder til innenfor der det tidligere var scene og bakrom til scenen. Lokalene er lyse og innbydende og avdelingen er delt inn i ulike soner med ulikt innhold. Fagen har et balansert ventilasjonsanlegg for begge avdelingene. Uteområdet består av kupert terreng med integrert akesklie, det er masse plen med to huskestativ midt på og en stor sandkasse med sykkelbane rundt, samt lekestativ som gir utfordringer til alle aldersgrupper. Barnehagen har store trær som gir god skygge på de varmeste dagene.

Teknisk

Barnehagen Består av to avdelinger og er den siste avdelingen som ble startet opp, i 2010. Storbarnsavdelingen holder til i de største lokalene i huset og et felles spiserom ligger sentralt i bygget. Det er stellerom og toaletter tilknyttet avdelingen og et lite grupperom. Småbarnsavdelingen holder til innenfor der det tidligere var scene og bakrom til scenen. Lokalene er lyse og innbydende og avdelingen er delt inn i ulike soner med ulikt innhold. Fagen har et balansert ventilasjonsanlegg for begge avdelingene. Uteområdet består av kupert terreng med integrert akesklie, det er masse plen med to huskestativ midt på og en stor sandkasse med sykkelbane rundt, samt lekestativ som gir utfordringer til alle aldersgrupper. Barnehagen har store trær som gir god skygge på de varmeste dagene.

Våre 75 medarbeidere er her for å gi ditt barn den beste starten på livet.

2024 © Gråtass barnehage AS | Postadresse: Postboks 123, 1650 Sellebakk

Våre 75 medarbeidere er her for å gi ditt barn den beste starten på livet.

2024 © Gråtass barnehage AS | Postadresse: Postboks 123, 1650 Sellebakk

Våre 75 medarbeidere er her for å gi ditt barn den beste starten på livet.

2024 © Gråtass barnehage AS | Postadresse: Postboks 123, 1650 Sellebakk