Vår visjon

Da vi utarbeidet vår visjon - sammen om en god barndom - ved oppstart i 2005, ønsket vi en kort energi givende setning! Vi ønsket at den skulle romme viktigheten av vårt arbeid, vi ønsket at den skulle kunne være et svar på hvorfor foreldre velger Gråtass barnehage for sine barn. Vi brukte boken Ona Fyr av Ingebrigt Steen Jensen som grunnlag for utarbeidelsen av visjonen.

Visjonen vår er ikke et mål, den er ikke engang målbar. Den skal være som et fyrtårn som blinker i det fjerne og viser oss vei mot det vi syns er viktig, og det er at:

 • alle vi på Gråtass (barn, foreldre og personal) skal stå sammen, slik at hvert enkelt barn har med seg opplevelsen av å bli sett og hørt i barnehagen

 • Barndom er en del av vår profesjon, som pedagoger må vi ha et faglig blikk på barndommen. Det er mange sterke krefter (forskere, marked, politikere, media) som vil ha en del av og definere hva barndom er. Vi ønsker at ordet "barndom" i vår visjon skal være grunnlag for refleksjon og kritisk tenkning, slik at vår plattform blir tydelig i barnehagemarkedet.


SMULA er verdigrunnlaget vårt, bokstavene representerer de sterke egenskapene som skal til for å stå SAMMEN OM EN GOD BARNDOM.

Disse egenskapene skal:

 • lede oss mot visjonen, vise oss hvordan vi sammen kan bidra i en god barndom


 • gjøre oss tydelige,  gjøre vårt pedagogiske arbeid tydelig for brukere, personal og samarbeidspartnere


 • hjelpe oss å ta beslutninger i hverdagen; prioritere innkjøp, utvikle prosjekter og utarbeide rutiner som underbygger vår visjon og verdier

Da vi utarbeidet vår visjon - sammen om en god barndom - ved oppstart i 2005, ønsket vi en kort energi givende setning! Vi ønsket at den skulle romme viktigheten av vårt arbeid, vi ønsket at den skulle kunne være et svar på hvorfor foreldre velger Gråtass barnehage for sine barn. Vi brukte boken Ona Fyr av Ingebrigt Steen Jensen som grunnlag for utarbeidelsen av visjonen.

Visjonen vår er ikke et mål, den er ikke engang målbar. Den skal være som et fyrtårn som blinker i det fjerne og viser oss vei mot det vi syns er viktig, og det er at:

 • alle vi på Gråtass (barn, foreldre og personal) skal stå sammen, slik at hvert enkelt barn har med seg opplevelsen av å bli sett og hørt i barnehagen

 • Barndom er en del av vår profesjon, som pedagoger må vi ha et faglig blikk på barndommen. Det er mange sterke krefter (forskere, marked, politikere, media) som vil ha en del av og definere hva barndom er. Vi ønsker at ordet "barndom" i vår visjon skal være grunnlag for refleksjon og kritisk tenkning, slik at vår plattform blir tydelig i barnehagemarkedet.


SMULA er verdigrunnlaget vårt, bokstavene representerer de sterke egenskapene som skal til for å stå SAMMEN OM EN GOD BARNDOM.

Disse egenskapene skal:

 • lede oss mot visjonen, vise oss hvordan vi sammen kan bidra i en god barndom


 • gjøre oss tydelige,  gjøre vårt pedagogiske arbeid tydelig for brukere, personal og samarbeidspartnere


 • hjelpe oss å ta beslutninger i hverdagen; prioritere innkjøp, utvikle prosjekter og utarbeide rutiner som underbygger vår visjon og verdier

Da vi utarbeidet vår visjon - sammen om en god barndom - ved oppstart i 2005, ønsket vi en kort energi givende setning! Vi ønsket at den skulle romme viktigheten av vårt arbeid, vi ønsket at den skulle kunne være et svar på hvorfor foreldre velger Gråtass barnehage for sine barn. Vi brukte boken Ona Fyr av Ingebrigt Steen Jensen som grunnlag for utarbeidelsen av visjonen.

Visjonen vår er ikke et mål, den er ikke engang målbar. Den skal være som et fyrtårn som blinker i det fjerne og viser oss vei mot det vi syns er viktig, og det er at:

 • alle vi på Gråtass (barn, foreldre og personal) skal stå sammen, slik at hvert enkelt barn har med seg opplevelsen av å bli sett og hørt i barnehagen

 • Barndom er en del av vår profesjon, som pedagoger må vi ha et faglig blikk på barndommen. Det er mange sterke krefter (forskere, marked, politikere, media) som vil ha en del av og definere hva barndom er. Vi ønsker at ordet "barndom" i vår visjon skal være grunnlag for refleksjon og kritisk tenkning, slik at vår plattform blir tydelig i barnehagemarkedet.


SMULA er verdigrunnlaget vårt, bokstavene representerer de sterke egenskapene som skal til for å stå SAMMEN OM EN GOD BARNDOM.

Disse egenskapene skal:

 • lede oss mot visjonen, vise oss hvordan vi sammen kan bidra i en god barndom


 • gjøre oss tydelige,  gjøre vårt pedagogiske arbeid tydelig for brukere, personal og samarbeidspartnere


 • hjelpe oss å ta beslutninger i hverdagen; prioritere innkjøp, utvikle prosjekter og utarbeide rutiner som underbygger vår visjon og verdier

Våre 75 medarbeidere er her for å gi ditt barn den beste starten på livet.

2024 © Gråtass barnehage AS | Postadresse: Postboks 123, 1650 Sellebakk. Webdesign: Page Black

Våre 75 medarbeidere er her for å gi ditt barn den beste starten på livet.

2024 © Gråtass barnehage AS | Postadresse: Postboks 123, 1650 Sellebakk. Webdesign: Page Black

Våre 75 medarbeidere er her for å gi ditt barn den beste starten på livet.

2024 © Gråtass barnehage AS | Postadresse: Postboks 123, 1650 Sellebakk.
Webdesign: Page Black