Loppa

Loppa er en null til tre års avdeling med 15 barn og fem ansatte.

Loppa er en null til tre års avdeling med 15 barn og fem ansatte.

Loppa er en null til tre års avdeling med 15 barn og fem ansatte.

Ring Loppa

0-3 år

Torp

Tlf.: 69 36 07 34
Adresse: Konvallveien 3 / 1658 Torp

Ring Loppa

0-3 år

Torp

Besøksadresse: Konvallveien 3 / 1658 Torp

Desk with keyboard and brown chair

På loppa legger vi vekt på omsorg, trygghet og trivsel som fundamentale elementer i barnas hverdag. Disse grunnleggende byggesteinene spiller en avgjørende rolle i barnas kontinuerlige utvikling og læring. For å sikre dette, er tilstedeværende voksne helt essensielt for å kunne møte hvert enkelt barn akkurat som det er. Vårt mål er å gi barna følelsen av å bli tatt på alvor og bli sett av de voksne, samtidig som vi sikrer at vi er trygge omsorgspersoner.

Tilknytning er spesielt viktig i den første tiden i barnehagen, og vi forstår at denne perioden kan være utfordrende både for barna og foresatte. Vi har høy forstårelse og anerkjennelse for denne overgangen og streber etter å sørge for at både barn, foresatte og ansatte opplever denne på best mulig måte.. Vi setter av god tid og jobber sammen med foreldrene for å gjøre tilknytningsperioden så positiv og trygg som mulig for den enkelte

På daglig basis opplever barna mye lek, humor, dans, musikk og motorisk aktivitet. Disse elementene bidrar ikke bare til en morsom hverdag, men også til muligheter for god språklæring. Vi legger stor vekt på å styrke barnas språkutvikling. I tillegg elsker vi å være ute og oppfordrer barna til å utforske naturen og oppleve glede i utendørsaktiviteter.

Vår avdeling er også inspirert av Reggio Emilia-filosofien, som vektlegger barnets egenverdi, utforskning og kreativitet. Dette reflekteres i vårt pedagogiske arbeid, hvor vi oppmuntrer barna til å utforske sin egen nysgjerrighet og kreativitet gjennom ulike aktiviteter og prosjekter. Vi tror på å skape et miljø som inspirerer barnas naturlige nysgjerrighet og støtter deres egen unike læringsreise.

Våre 75 medarbeidere er her for å gi ditt barn den beste starten på livet.

2024 © Gråtass barnehage AS | Postadresse: Postboks 123, 1650 Sellebakk. Webdesign: Page Black

Våre 75 medarbeidere er her for å gi ditt barn den beste starten på livet.

2024 © Gråtass barnehage AS | Postadresse: Postboks 123, 1650 Sellebakk.
Webdesign: Page Black

Våre 75 medarbeidere er her for å gi ditt barn den beste starten på livet.

2024 © Gråtass barnehage AS | Postadresse: Postboks 123, 1650 Sellebakk. Webdesign: Page Black