Humla

Humla er en tre til seks års avdeling med 24 barn og fire ansatte.

Humla er en tre til seks års avdeling med 24 barn og fire ansatte.

Humla er en tre til seks års avdeling med 24 barn og fire ansatte.

Ring Humla

2-6 år

Torp

Tlf.: 69 36 07 37
Adresse: Konvallveien 3 / 1658 Torp

Ring Humla

2-6 år

Torp

Besøksadresse: Konvallveien 3 / 1658 Torp

Desk with keyboard and brown chair

Velkommen til Humla!

På vår avdeling er hverdagene i stor grad formet av barnas interesser, undring og behov. Vi dokumenterer øyeblikkene gjennom bilder og tekst, og bruker denne dokumentasjonen pedagogisk ved å reflektere sammen med barn og personalet gjennom ulike forum.

Velkommen til Humla!

På vår avdeling er hverdagene i stor grad formet av barnas interesser, undring og behov. Vi dokumenterer øyeblikkene gjennom bilder og tekst, og bruker denne dokumentasjonen pedagogisk ved å reflektere sammen med barn og personalet gjennom ulike forum.

Velkommen til Humla!

På vår avdeling er hverdagene i stor grad formet av barnas interesser, undring og behov. Vi dokumenterer øyeblikkene gjennom bilder og tekst, og bruker denne dokumentasjonen pedagogisk ved å reflektere sammen med barn og personalet gjennom ulike forum.

Vi legger vekt på et sunt kosthold og serverer varmmat tre dager i uken. Vår kokk har som mål å tilberede all varmmat fra bunnen av, i et nært samarbeid med både barn og voksne. Her er barnas medvirkning og medlæring gjennom prosjektarbeid og lek i fokus.

Vi arbeider sammen for å dyrke SMULA-verdigrunnlaget til barnehagen: Skapende, Modige, Undrende, Lekende, Anerkjennende.

Vår tilnærming til det pedagogiske er inspirert av Reggio Emilia, der barnas utforskning og kreativitet står i sentrum for læring og utvikling.

Velkommen til Humla. en avdeling der barn får utfolde seg og oppleve progresjon!

Vi arbeider sammen for å dyrke SMULA-verdigrunnlaget til barnehagen: Skapende, Modige, Undrende, Lekende, Anerkjennende.

Vår tilnærming til det pedagogiske er inspirert av Reggio Emilia, der barnas utforskning og kreativitet står i sentrum for læring og utvikling.

Velkommen til Humla. en avdeling der barn får utfolde seg og oppleve progresjon!

Vi arbeider sammen for å dyrke SMULA-verdigrunnlaget til barnehagen: Skapende, Modige, Undrende, Lekende, Anerkjennende.

Vår tilnærming til det pedagogiske er inspirert av Reggio Emilia, der barnas utforskning og kreativitet står i sentrum for læring og utvikling.

Velkommen til Humla. en avdeling der barn får utfolde seg og oppleve progresjon!

Våre 75 medarbeidere er her for å gi ditt barn den beste starten på livet.

2024 © Gråtass barnehage AS | Postadresse: Postboks 123, 1650 Sellebakk. Webdesign: Page Black

Våre 75 medarbeidere er her for å gi ditt barn den beste starten på livet.

2024 © Gråtass barnehage AS | Postadresse: Postboks 123, 1650 Sellebakk.
Webdesign: Page Black

Våre 75 medarbeidere er her for å gi ditt barn den beste starten på livet.

2024 © Gråtass barnehage AS | Postadresse: Postboks 123, 1650 Sellebakk. Webdesign: Page Black