Larva

Larva er en tre til seks års avdeling med 30 barn og fem ansatte.

Larva er en tre til seks års avdeling med 30 barn og fem ansatte.

Larva er en tre til seks års avdeling med 30 barn og fem ansatte.

Ring Larva

2-6 år

Torp

Tlf.: 69 36 53 03
Adresse: Roald Amundsensvei 166 / 1658 Torp

Ring Larva

2-6 år

Torp

Besøksadresse: Konvallveien 3 / 1658 Torp

Desk with keyboard and brown chair

Velkommen til oss på Larva. Vi er opptatt av å skape en hverdag som er helt basert på barnas interesser, undring og behov. Dette gjør hver dag unik og spennende for alle involverte!

For å dokumentere barnas hverdag benytter vi bilder og tekst, og vi legger vekt på å gjøre dokumentasjonen pedagogisk ved å reflektere sammen med barna og vårt øvrige personale gjennom ulike forum. Vår tilnærming har fokus på å skape gode opplevelser og en forutsigbar hverdag, samtidig som vi gir rom for spontanitet og improvisasjon. Vi setter barnas utvikling i sentrum og tilpasser vår praksis ut fra barnegruppens forutsetninger. Dette gjør at vår tilnærming er fleksibel og kan variere fra år til år.

Vi arbeider prosjektorientert og har ulike prosjekter pågående gjennom hele året. Å jobbe med å skape relasjoner med høy kvalitet og å møte barna i deres følelser er sentralt for oss. Vi legger vekt på barns medvirkning og medlæring gjennom prosjektarbeid og lek. Vårt mål er å sammen jobbe mot å bli SMULA - Skapende, Modige, Undrende, Lekende, Anerkjennende.(barnehagens verdigrunnlag)

Mye av tankegangen knyttet til det pedagogiske innholdet baserer seg på inspirasjoner fra Reggio Emilia filosofien.

Våre 75 medarbeidere er her for å gi ditt barn den beste starten på livet.

2024 © Gråtass barnehage AS | Postadresse: Postboks 123, 1650 Sellebakk. Webdesign: Page Black

Våre 75 medarbeidere er her for å gi ditt barn den beste starten på livet.

2024 © Gråtass barnehage AS | Postadresse: Postboks 123, 1650 Sellebakk.
Webdesign: Page Black

Våre 75 medarbeidere er her for å gi ditt barn den beste starten på livet.

2024 © Gråtass barnehage AS | Postadresse: Postboks 123, 1650 Sellebakk. Webdesign: Page Black