Mauren

Mauren er en null til tre års avdeling med 15 barn og fem ansatte.

Mauren er en null til tre års avdeling med 15 barn og fem ansatte.

Mauren er en null til tre års avdeling med 15 barn og fem ansatte.

Ring Mauren

0-3 år

Torp

Tlf.: 69 36 07 35
Adresse: Konvallveien 3 / 1658 Torp

Ring Mauren

0-3 år

Torp

Besøksadresse: Konvallveien 3 / 1658 Torp

Velkommen til Mauren - Vi er en avdeling som er legger vekt på glede, humor, kreativitet og omtanke for hverandre. Hos oss får barna utforske, leke, lære, og utvikle tillit til egne tanker, opplevelser og følelser. Vi lar oss inspirere og motivere av alle de ulike møtene vi har med barna hver eneste dag. Vi tror på et samarbeid med barnas hjem som grunnlaget for en trygg og god barndom.

På småbarnsavdelingen prioriterer vi omsorg og trygghet i alle situasjoner, fra lek til måltider og påkledning. Vi ønsker å skape et miljø der barna skal få oppleve progresjon og få utvikle seg i et positivt samspill med andre.

Mauren er også inspirert av filosofien fra Reggio Emilia, og vi arbeider aktivt med å fremme barns nysgjerrighet og kreativitet. Gjennom anerkjennende holdninger og et nært samarbeid med foresatte legger vi til rette for en utforskende barnehagehverdag, der hvert barn skal føle seg sett, hørt og ivaretatt. Velkommen til Mauren - der omsorg, lek, og læring går hånd i hånd.

Våre 75 medarbeidere er her for å gi ditt barn den beste starten på livet.

2024 © Gråtass barnehage AS | Postadresse: Postboks 123, 1650 Sellebakk. Webdesign: Page Black

Våre 75 medarbeidere er her for å gi ditt barn den beste starten på livet.

2024 © Gråtass barnehage AS | Postadresse: Postboks 123, 1650 Sellebakk.
Webdesign: Page Black

Våre 75 medarbeidere er her for å gi ditt barn den beste starten på livet.

2024 © Gråtass barnehage AS | Postadresse: Postboks 123, 1650 Sellebakk. Webdesign: Page Black