Myggen

Myggen er en tre til seks års avdeling med 24 barn og fire ansatte.

Myggen er en tre til seks års avdeling med 24 barn og fire ansatte.

Myggen er en tre til seks års avdeling med 24 barn og fire ansatte.

Ring Myggen

2-6 år

Torp

Tlf.: 69 36 07 36
Adresse: Konvallveien 3 / 1658 Torp

Ring Myggen

2-6 år

Torp

Besøksadresse: Konvallveien 3 / 1658 Torp

Desk with keyboard and brown chair

Velkommen til Myggen!

Her dyrker vigode opplevelser, trygghet og vennskap som grunnlaget for en inspirerende hverdag. Gjennom undring, prosjektarbeid og spennende turer utforsker vi verden rundt oss. Våre dedikerte voksne legger til rette for at hvert barn blir sett og får utfolde seg, oppmuntret til å være modig, leke og anerkjenne seg selv og andre. Vi verdsetter tett samarbeid med foreldrene, og sammen skaper vi et inkluderende og trivelig miljø for både barn og voksne.

Med fokus på kosthold og helse tilbyr vi næringsrik mat laget med omsorg av vår egen kokk, og barna involveres i matlagingens magi. Inspirert av Reggio Emilia-filosofien, arbeider vi etter verdigrunnlaget til barnehagen; SMULA - Skapende, Modig, Undrende, Lekende og Anerkjennende.

På Myggen legger vi grunnlaget for livslang læring og utforskning med glede og nysgjerrighet.

Våre 75 medarbeidere er her for å gi ditt barn den beste starten på livet.

2024 © Gråtass barnehage AS | Postadresse: Postboks 123, 1650 Sellebakk

Våre 75 medarbeidere er her for å gi ditt barn den beste starten på livet.

2024 © Gråtass barnehage AS | Postadresse: Postboks 123, 1650 Sellebakk

Våre 75 medarbeidere er her for å gi ditt barn den beste starten på livet.

2024 © Gråtass barnehage AS | Postadresse: Postboks 123, 1650 Sellebakk