Snegla

Snegla er en to til seks års avdeling med 24 plasser og fire ansatte.

Snegla er en to til seks års avdeling med 24 plasser og fire ansatte.

Snegla er en to til seks års avdeling med 24 plasser og fire ansatte.

Ring Snegla

2-6 år

Skjærviken

Tlf.: 69 36 54 82
Adresse:  Haldenveien 165 / 1654 Sellebakk

Ring Snegla

2-6 år

Skjærviken

Besøksadresse: Haldenveien 165 / 
1654 Sellebakk

Desk with keyboard and brown chair

På avdeling Snegla legger vi stor vekt på å skape en inkluderende og omsorgsfull atmosfære for alle barn. Vi tror på at gode relasjoner, trygghet og omsorg er fundamentet for gode opplevelser og øyeblikk i barnehagehverdagen – fra lek og læring til måltider, stell og påkledning.

Vennskap og evnen til å knytte sterke bånd er noe vi ønsker at alle barn skal få oppleve. I vårt miljø, fylt med glede, humor, kreativitet og omtanke, legger vi grunnlaget for felles opplevelser som skal være med på å berike hvert enkelt barn sin unike barndom.

Vi verdsetter anerkjennende holdninger for å hjelpe barna med å utvikle tillit til egne tanker, opplevelser og følelser. Gjennom et nært samarbeid med barnas hjem skaper vi grunnlaget for en trygg og positiv start på livet. På Snegla henter vi inspirasjon fra Reggio Emilia-filosofien, noe som gir oss verdifulle ideer og metoder for å støtte barnas utforskning og læring. Vi er en dedikert gjeng som har som formål å skape et unikt miljø der barna trives og vokser, med fokus på å bygge sterke bånd og fremme en helhetlig utvikling.

Våre 75 medarbeidere er her for å gi ditt barn den beste starten på livet.

2024 © Gråtass barnehage AS | Postadresse: Postboks 123, 1650 Sellebakk. Webdesign: Page Black

Våre 75 medarbeidere er her for å gi ditt barn den beste starten på livet.

2024 © Gråtass barnehage AS | Postadresse: Postboks 123, 1650 Sellebakk.
Webdesign: Page Black

Våre 75 medarbeidere er her for å gi ditt barn den beste starten på livet.

2024 © Gråtass barnehage AS | Postadresse: Postboks 123, 1650 Sellebakk. Webdesign: Page Black