Vepsen

Vepsen er en storbarnsavdeling på Veelstoppen med plass til barn mellom tre til seks år og åtte ansatte.

Vepsen er en storbarnsavdeling på Veelstoppen med plass til barn mellom tre til seks år og åtte ansatte.

Vepsen er en storbarnsavdeling på Veelstoppen med plass til barn mellom tre til seks år og åtte ansatte.

Ring Vepsen

3-6 år

Veelstoppen

Tlf.: 69 34 98 34
Adresse: Veelstoppen 4, 1634 Gamle Fredrikstad

Ring Vepsen

3-6 år

Veelstoppen

Adresse: Veelstoppen 4, 1634 Gamle Fredrikstad

Desk with keyboard and brown chair

Velkommen til Vepsen!

Vi har fokus på språkutvikling og vennskap. Gode språklige ferdigheter er avgjørende for barns lek og læring i barnehagen. Vi jobber derfor med å støtte barna i den språklige utviklingen. Dette gjør vi gjennom varierte sanseinntrykk, undring, videreutvikling av ordforråd og begrepsforståelse, styrking av barnets språkutvikling gjennom lek, positive relasjoner og samhandling.

Barn lærer språk når de selv får bruke språk og når de hører språk i situasjoner de engasjerer seg i og opplever som meningsfulle. Vi har språkgrupper, og jobber mye med tekst, kultur og formidling. 

Vennskap er en viktig faktor i sosialiseringsprosessen. Å ha en venn gjør at man føler seg som en del av et fellesskap, og styrker selvfølelsen. Barn må lære hva det vil si å være en venn, og hvordan man får venner. Vi som voksne må hjelpe barna å bygge relasjoner med hverandre. Vi jobber også med inkludering, si stopp! og respekt for andre når de sier stopp!

Vi har stort fokus på lek. Vi skal være deltakende og inspirere og hjelpe barna til å bevare og utvikle leken. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Vi skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek ute og inne. Vi skal bidra til at alle barna kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek, alene og sammen med andre.

Vepsen er inspirert av pedagogikken fra Reggio Emilia, og vi jobber dedikert for å skape et trygt, inspirerende og utforskende miljø for barna våre. Vi er elsker å være ute, både i barnehagen og på tur i nærmiljøet, skogen eller i lavvoen vår.

Våre 75 medarbeidere er her for å gi ditt barn den beste starten på livet.

2024 © Gråtass barnehage AS | Postadresse: Postboks 123, 1650 Sellebakk. Webdesign: Page Black

Våre 75 medarbeidere er her for å gi ditt barn den beste starten på livet.

2024 © Gråtass barnehage AS | Postadresse: Postboks 123, 1650 Sellebakk. Webdesign: Page Black

Våre 75 medarbeidere er her for å gi ditt barn den beste starten på livet.

2024 © Gråtass barnehage AS | Postadresse: Postboks 123, 1650 Sellebakk.
Webdesign: Page Black