Gråtass Torp


Loppa - Mauren - Myggen - Humla - Edderkoppen

Gråtass Barnehage Torp ble oppført på byggefeltet Torp Mellom og åpnet dørene sommeren 2005. Barnehagen består av fem avdelinger (to 0-3 års avdelinger og tre 3-6 års avdelinger), som alle er lyse, romslige og innbyr til lek. Barnehagen legger vekt på turer, fysisk aktivitet og kosthold.

Vi lar oss inspirere av filosofien og den pedagogiske tilnærmingen som finnes i Reggio Emilia. Dette skal komme til syne i hvordan vi møter barna, hvordan vi jobber med tema og prosjekter, involvering av foresatte og måten vi strukturerer og organiserer hverdagene våre.

Barnehagen har egen minibuss som er flittig i bruk på ekskursjoner fra barnehagen, i tillegg bruker barnehagen nærmiljøet aktivt.

Gråtass Barnehage Torp ble oppført på byggefeltet Torp Mellom og åpnet dørene sommeren 2005. Barnehagen består av fem avdelinger (to 0-3 års avdelinger og tre 3-6 års avdelinger), som alle er lyse, romslige og innbyr til lek. Barnehagen legger vekt på turer, fysisk aktivitet og kosthold.

Vi lar oss inspirere av filosofien og den pedagogiske tilnærmingen som finnes i Reggio Emilia. Dette skal komme til syne i hvordan vi møter barna, hvordan vi jobber med tema og prosjekter, involvering av foresatte og måten vi strukturerer og organiserer hverdagene våre.

Barnehagen har egen minibuss som er flittig i bruk på ekskursjoner fra barnehagen, i tillegg bruker barnehagen nærmiljøet aktivt.

Gråtass Barnehage Torp ble oppført på byggefeltet Torp Mellom og åpnet dørene sommeren 2005. Barnehagen består av fem avdelinger (to 0-3 års avdelinger og tre 3-6 års avdelinger), som alle er lyse, romslige og innbyr til lek. Barnehagen legger vekt på turer, fysisk aktivitet og kosthold.

Vi lar oss inspirere av filosofien og den pedagogiske tilnærmingen som finnes i Reggio Emilia. Dette skal komme til syne i hvordan vi møter barna, hvordan vi jobber med tema og prosjekter, involvering av foresatte og måten vi strukturerer og organiserer hverdagene våre.

Barnehagen har egen minibuss som er flittig i bruk på ekskursjoner fra barnehagen, i tillegg bruker barnehagen nærmiljøet aktivt.

Åpningstider

Mandag til fredag:
06.45 - 16.45

Barnehageåret begynner 1. august og avsluttes 31. juni.

Barnehagen holder stengt:

- Offisielle høytidsdager og helligdager
- Kl. 12:00 onsdag før skjærtorsdag

- Barnehagen har feriestengt i uke 28-29-30
- Planleggingsdager (totalt fem i året)

Åpningstider

Mandag til fredag:
06.45 - 16.45

Barnehageåret begynner 1. august og avsluttes 31. juni.

Barnehagen holder stengt:

- Offisielle høytidsdager og helligdager
- Kl. 12:00 onsdag før skjærtorsdag

- Barnehagen har feriestengt i uke 28-29-30
- Planleggingsdager (totalt fem i året)

Åpningstider

Mandag til fredag:
06.45 - 16.45

Barnehageåret begynner 1. august og avsluttes 31. juni.

Barnehagen holder stengt:

- Offisielle høytidsdager og helligdager
- Kl. 12:00 onsdag før skjærtorsdag

- Barnehagen har feriestengt i uke 28-29-30
- Planleggingsdager (totalt fem i året)

Priser

Foreldrebetaling og matservering.

Foreldrebetaling:

 • Vi følger makspriser som er fastsatt av Fredrikstad kommune og dermed blir foreldrebetalingen fastsatt i tråd med forskrift om foreldrebetaling

 • Betalingen skjer forskuddsvis innen den 1. i hver måned

 • Betalingen påløper for ubenyttet plass

 • Det betales for 11 måneder

Det gis søskenmoderasjon i tråd nasjonal ordning i beregning av reduksjon i foreldrebetalingen.

Barnehagepriser fra 1.1.2024

100% plass: Kr 3000,- 

Kostpenger inkluderer; frokost, lunsj, drikke og frukt. 

Kostpenger: Kr 500,-

Priser

Foreldrebetaling og matservering.

Foreldrebetaling:

 • Vi følger makspriser som er fastsatt av Fredrikstad kommune og dermed blir foreldrebetalingen fastsatt i tråd med forskrift om foreldrebetaling

 • Betalingen skjer forskuddsvis innen den 1. i hver måned

 • Betalingen påløper for ubenyttet plass

 • Det betales for 11 måneder

Det gis søskenmoderasjon i tråd nasjonal ordning i beregning av reduksjon i foreldrebetalingen.

Barnehagepriser fra 1.1.2024

100% plass: Kr 3000,- 

Kostpenger inkluderer; frokost, lunsj, drikke og frukt. 

Kostpenger: Kr 500,-

Priser

Foreldrebetaling og matservering.

Foreldrebetaling:

 • Vi følger makspriser som er fastsatt av Fredrikstad kommune og dermed blir foreldrebetalingen fastsatt i tråd med forskrift om foreldrebetaling

 • Betalingen skjer forskuddsvis innen den 1. i hver måned

 • Betalingen påløper for ubenyttet plass

 • Det betales for 11 måneder

Det gis søskenmoderasjon i tråd nasjonal ordning i beregning av reduksjon i foreldrebetalingen.

Barnehagepriser fra 1.1.2024

100% plass: Kr 3000,- 

Kostpenger inkluderer; frokost, lunsj, drikke og frukt. 

Kostpenger: Kr 500,-

Opptak

Opptakskriterier for Gråtass barnehage etter kapittel 4.1 i vedtektene:

1. Barn med prioritet etter § 18 i barnehageloven: Barn med funksjonshemming skal ha prioritet ved opptak, dersom barnet etter en sakkyndig vurdering er funnet å kunne ha nytte av opphold i barnehage. Den sakkyndige vurderingen skal foretas i samarbeid med den eller de som har foreldreansvaret.​ Den eller de som har foreldreansvaret avgjør endelig om barnet kan ha nytte av oppholdet.

Kommunen har ansvaret for at barn med funksjonshemming får plass i barnehage.
​ 
Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §| 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd.

Se forskriftene til barnehageloven for lovinnhold. 
Dokumentasjon: Vedtak fra barnevernet

2. Barn til ansatte ved Gråtass barnehage

3. Søsken av barn som har plass i Gråtass Barnehage

4. Overflytting fra andre Gråtass Barnehager

5. Nærmiljøet. Fordeling av plasser skjer ved avstand til barnehagen samt ut ifra hvilken aldersgruppe vi har ledige plasser til

Opptak

Opptakskriterier for Gråtass barnehage etter kapittel 4.1 i vedtektene:

1. Barn med prioritet etter § 18 i barnehageloven: Barn med funksjonshemming skal ha prioritet ved opptak, dersom barnet etter en sakkyndig vurdering er funnet å kunne ha nytte av opphold i barnehage. Den sakkyndige vurderingen skal foretas i samarbeid med den eller de som har foreldreansvaret.​ Den eller de som har foreldreansvaret avgjør endelig om barnet kan ha nytte av oppholdet.

Kommunen har ansvaret for at barn med funksjonshemming får plass i barnehage.
​ 
Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §| 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd.

Se forskriftene til barnehageloven for lovinnhold. 
Dokumentasjon: Vedtak fra barnevernet

2. Barn til ansatte ved Gråtass barnehage

3. Søsken av barn som har plass i Gråtass Barnehage

4. Overflytting fra andre Gråtass Barnehager

5. Nærmiljøet. Fordeling av plasser skjer ved avstand til barnehagen samt ut ifra hvilken aldersgruppe vi har ledige plasser til

Opptak

Opptakskriterier for Gråtass barnehage etter kapittel 4.1 i vedtektene:

1. Barn med prioritet etter § 18 i barnehageloven: Barn med funksjonshemming skal ha prioritet ved opptak, dersom barnet etter en sakkyndig vurdering er funnet å kunne ha nytte av opphold i barnehage. Den sakkyndige vurderingen skal foretas i samarbeid med den eller de som har foreldreansvaret.​ Den eller de som har foreldreansvaret avgjør endelig om barnet kan ha nytte av oppholdet.

Kommunen har ansvaret for at barn med funksjonshemming får plass i barnehage.
​ 
Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §| 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd.

Se forskriftene til barnehageloven for lovinnhold. 
Dokumentasjon: Vedtak fra barnevernet

2. Barn til ansatte ved Gråtass barnehage

3. Søsken av barn som har plass i Gråtass Barnehage

4. Overflytting fra andre Gråtass Barnehager

5. Nærmiljøet. Fordeling av plasser skjer ved avstand til barnehagen samt ut ifra hvilken aldersgruppe vi har ledige plasser til

Teknisk

Dette er en stor bygning med en grunnflate på 740 kvm. Den består av fem avdelinger og er velutstyrt med moderne tekniske løsninger. Barnehagen har økologisk oppvarming gjennom vannbåren gulvvarme, det hentes energi fra tre dype borehull. Den har balansert ventilasjonsanlegg med aircondition. Den er prosjektert og bygget med store vindusflater for å få tilstrekkelig med dagslys inn på avdelinger og oppholdsrom. Uteområdet byr på spennende utfoldelse for barna, det er sykkelbaner, akesklie, klatrestativ, sandkasser og sandland (ved avdeling Loppa). Den ene sandkassen har et overbygg som skjermer mot solen på de varmeste sommerdagene. 

Teknisk

Dette er en stor bygning med en grunnflate på 740 kvm. Den består av fem avdelinger og er velutstyrt med moderne tekniske løsninger. Barnehagen har økologisk oppvarming gjennom vannbåren gulvvarme, det hentes energi fra tre dype borehull. Den har balansert ventilasjonsanlegg med aircondition. Den er prosjektert og bygget med store vindusflater for å få tilstrekkelig med dagslys inn på avdelinger og oppholdsrom. Uteområdet byr på spennende utfoldelse for barna, det er sykkelbaner, akesklie, klatrestativ, sandkasser og sandland (ved avdeling Loppa). Den ene sandkassen har et overbygg som skjermer mot solen på de varmeste sommerdagene. 

Teknisk

Dette er en stor bygning med en grunnflate på 740 kvm. Den består av fem avdelinger og er velutstyrt med moderne tekniske løsninger. Barnehagen har økologisk oppvarming gjennom vannbåren gulvvarme, det hentes energi fra tre dype borehull. Den har balansert ventilasjonsanlegg med aircondition. Den er prosjektert og bygget med store vindusflater for å få tilstrekkelig med dagslys inn på avdelinger og oppholdsrom. Uteområdet byr på spennende utfoldelse for barna, det er sykkelbaner, akesklie, klatrestativ, sandkasser og sandland (ved avdeling Loppa). Den ene sandkassen har et overbygg som skjermer mot solen på de varmeste sommerdagene. 

Våre 75 medarbeidere er her for å gi ditt barn den beste starten på livet.

2024 © Gråtass barnehage AS | Postadresse: Postboks 123, 1650 Sellebakk

Våre 75 medarbeidere er her for å gi ditt barn den beste starten på livet.

2024 © Gråtass barnehage AS | Postadresse: Postboks 123, 1650 Sellebakk

Våre 75 medarbeidere er her for å gi ditt barn den beste starten på livet.

2024 © Gråtass barnehage AS | Postadresse: Postboks 123, 1650 Sellebakk